• Завантаження даних про погоду...
Лісова сертифікація це – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам, стандартам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Лісовим кодексом України передбачено, що лісова сертифікація є невід’ємною складовою організації лісового господарства держави. Вона є "м'яким" економічним інструментом, що покращує лісоуправління.
В Україні розвивається лісова сертифікація за міжнародною схемою Ради розпорядників лісів, яку іще іменують Forest Stewardship Council®, FSC® (Лісовою опікунською радою -ЛОР). Ця міжнародна некомерційна неурядова організація через відповідні свої структури гарантує незалежність, неупередженість та об’єктивність оцінки ведення лісового господарства у будь-якій країні.

На 1 січня 2015 року площа сертифікованих лісів в Україні сягнула 2,787 млн. га, що складає 26,8% лісового фонду країни. Усі сертифіковані ліси знаходяться в постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України.

Процес сертифікації в Бершадському лісгоспі тривав близько півтора року. Було проведено сертифікаційну оцінку Бершадського, Сумівського, Ободівського, Цибулівського лісництв. Проведено колосальну роботу по формуванню найповнішої бази даних про наші ліси. Було виділено ділянки особливо цінних лісів, які мають найбільший вплив на довкілля, на збереження рослинного і тваринного світу. Постійно здійснюються заходи по налагодженню нових та підтримці існуючих зв’язків з громадськістю. Постійно проходить технічне переоснащення виробництва, впроваджуються сучасні методи ведення лісового господарства.

Наприкінці лютого 2017 р. відбувся основний аудит системи лісоуправління ДП «Бершадський лісгосп» на відповідність юридичним, соціальним, техніко-економічним та екологічним принципам і критеріям FSC®. На заключних зборах комісії було визнано ведення лісового господарства на підприємстві ефективним, прозорим, зорієнтованим на європейські норми.
У червні 2017 року підприємству було присвоєно відповідні сертифікаційний код (FC-FM/COC-804544) та ліцензійний номер (FSC-C133941).
FSC® розробила критерії екологічно збалансованого і відповідального ведення лісового господарства, що забезпечує заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів, визначила міжнародну схему маркування для продукції деревообробки, яку вимагають більшість великих організацій-покупців в Північній Америці та Європі. Позначення відповідального ведення лісового господарства (логотип) FSC® на товарі зображується у вигляді “дерева з галочкою”. Воно є товарним знаком, який зареєстровано в багатьох країнах світу. Якщо раніше при укладанні контрактів на постачання лісопродукції покупців цікавили якість, строки постачання та ціна, то тепер до цих вимог додається ще й вимога екологічної сертифікації.

Сертифікація зобов’язує і лісівників, і територіальні громади відповідально ставитися до лісів. Відповідно до міжнародних норм громадськість має широко залучатися до господарювання у лісі. Одне з положень щодо сертифікації лісгоспів передбачає інформування людей про методи господарювання.

Правду кажучи, в процесі лісогосподарської діяльності між лісівниками і жителями громад виникають непорозуміння, а то і конфлікти. Наприклад, є певні обмеження, визначені діючою законодавчою базою, а громади сприймають їх як заборону і вважають, що їх права обмежують. Тому тісна співпраця громад і лісогосподарських підприємств в процесі сертифікації лісів має розставити всі крапки над «і». Всі проблемні питання користування лісом і деревиною ми  обговорили з сільськими громадами Бершадського, Тростянецького районів.
Таке зацікавлене обговорення дало змогу виділити насущні потреби людей у користуванні лісом. Облаштовано місця відпочинку, виділено лісові масиви, де місцеве населення найчастіше збирає гриби і ягоди. Особливу увагу приділено захисним лісам і тим місцям у лісі, де є витоки джерел чи водні об’єкти.
У бершадських лісівників взагалі ніколи не виникало проблем з залученням жителів районів до участі у Всеукраїнській акції "Майбутнє лісу – в твоїх руках". Нашими однодумцями в питаннях збільшення лісистості завжди є перші керівники районів, керівники освітянських закладів, лідери громадської думки, педколективи, учні шкіл та члени учнівських лісництв, ветерани лісового господарства.

Адже наше спільне першочергове завдання - створення лісів. Так, наприклад, за 2007-2017 рр. на землях держлісфонду створено 973 га лісів, на землях, не придатних для сільгоспвикористання, - 339 га.

У цьому нам також допомагають місцеві жителі. У роботі лісівників таємниць немає. А люди мають право знати істинний стан справ в лісах. Але лісогосподарська діяльність специфічна. Тому в процесі сертифікації і запрошуємо людей грамотно вникати у цю лісогосподарську специфіку, щоб не було непорозумінь, конфліктів. А ми у свою чергу роз’яснюємо кожен свій лісівничий крок.

В цих умовах надзвичайно важливою є співпраця лісівників і органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування в питаннях заліснення. Процес сертифікації відбувається відкрито та прозоро через постійне інформування.

Як бачимо, лісова сертифікація економічно, екологічно і соціально забезпечує збалансоване ведення лісового господарства.
Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства дозволяє нам проводити заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біотичного різноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Проводячи сертифікацію, ми отримали значно більші надходження від реалізації та переробки деревини, ведення мисливського господарства, побічного користування, реалізації декоративних вічнозелених рослин. Вирощено стандартного посадкового матеріалу 1 млн. 277 тис. шт. Влаштовано 129 км мінералізованих смуг. Доглянуто 157 км смуг. Проведено боротьбу із шкідниками та хворобами лісу на площі 305 га.
У минулому році реалізовано продукції на одного штатного працівника на суму 372411 грн. (127% до 2015 р.) Рентабельність діяльності підприємства - 16,1%.

Постійно проходить технічне переозброєння виробництва, впроваджуються сучасні методи ведення лісового господарства. ДП «Бершадський лісгосп» за 2016 рік отримало 7 млн. 85 тис. грн. чистого прибутку. В розвиток матеріально - технічної бази вкладено 2 млн. 650 тис. грн. капітальних інвестицій. Сплачено 15 млн. 160 тис. грн. податків до державного бюджету, 3 млн. 532 тис. грн. - до місцевого. Єдиного соціального внеску перераховано 2 млн. 850 тис. грн. Працівники підприємства отримують достойну середньомісячну заробітну плату, яка зросла порівняно з 2015 роком на 158,3%.

Безперечно, проведення сертифікації лісів має позитивний вплив на навколишнє середовище, управління лісовим господарством, поліпшує імідж держави Україна, лісового господарства в цілому і Бершадського держлісгоспу зокрема в очах західноєвропейських споживачів, полегшує реалізацію сировини, товарів на більш дорогих ринках збуту. Адже сертифікація дозволяє споживачеві лісової продукції робити вибір між хоч і більш дорогим, але сертифікованим товаром з екологічно грамотно використаних лісів і не сертифікованим товаром.

Причому ми проводимо сертифікацію не лише лісових ділянок та круглих лісоматеріалів, а і всього технологічного ланцюжка: від «пня», включаючи транспортування, розпилювання та переробку лісової продукції, до магазину чи іншого пункту реалізації кінцевого виробу. Сертифікація може охоплювати практично всі продукти лісокористування і лісопереробки - від колод до паперу та меблів.

Як бачимо лісова сертифікація включає дві складові: систему ведення лісового господарства і систему постачання продукції. Якщо перша складова безпосередньо стосується лісових господарств, то друга – деревообробних і лісоторгівельних підприємств, які використовують деревину з сертифікованих лісів.

Проводячи лісову сертифікацію ДП «Бершадський лісгосп» за схемою FSC®, ми забезпечуємо відкритість як усього процесу сертифікації лісів, так і всієї нашої лісогосподарської діяльності. Тому запрошуємо всі зацікавлені сторони до участі в процесах аудиту і підготовки управлінських рішень.