• Завантаження даних про погоду...
Сумівське лісництво розташоване в південно-східній частині Вінницької області на території Бершадського адміністративного району. Загальна площа лісництва – 2906,3 га, розподілена одною майстерською дільницею і 5 обходами.
Територія лісництва
 • віднесена до рівнинних поверхонь;
 • відноситься до зони широколистяних змішаних лісів південної частини лісостепу України;
 • входить до складу Центрально-Подільського лісогосподарського району, до Подільського Побужжя;
 • представлена трьома дачами: Крушинівська дача до центру обходу 15 км; Тернiвська дача – 60 км; Сумівська дача – 5 км.
Клімат
Клімат району розташування лісництва – помірно-континентальний, з м’якою зимою і теплим літом, з помірною кількістю опадів, яка є достатньою для вегетації лісової рослинності. Тривалість вегетативного періоду – 215 днів. 
Остання дата весняних заморозків припадає на 3-ю декаду травня, перша дата осінніх заморозків – на 2-у декаду вересня.
Середня дата замерзання річок – 3-я декада грудня.
Середня глибина промерзання ґрунту – 60 см.
Середня товщина стійкого снігового покриву припадає на 2-у декаду грудня і складає 8,4 см. Середня тривалість снігового покриву – 98 днів. Середня дата сходу стійкого снігового покриву – 3-я декада березня.
Сеpедньоpiчна темпеpатуpа повiтpя – +8,9⁰С.
Кiлькiсть опадiв за piк – 590 мм.
Середньорічна відносна вологість повітря – 65%.
Кліматичні умови в цілому є сприятливими для успішного зростання дуба звичайного, горіха чорного, груші, ясеня звичайного, граба звичайного. 
 
Грунти
Типовими є сірі лісові опідзолені грунти, які займають схили між річками, внаслідок чого вони часто еродовані. Сірі лісові опідзолені ґрунти – найбільш поширені, утворились під лісовою рослинністю на плато й схилах, вкритих лісами й лiсовидними суглинками.
Більш рівні ділянки між річками займають темно-сірі лісові грунти, які менш еродовані. На днищах рівних долин й на молодих терасах долини ріки Південний Буг зустрічаються опідзолені чорноземи. 
Історія утворення
У серпні 1920 року актом за №148 лісничий Бершадського лісництва Христофор Фрідріхович Мельдер прийняв до складу Бершадського лісництва Сумівський калітич і Крушинівський ліс – володіння колишнього поміщика Сабанського площею 2095 десятин, а в 1922 році ці дві лісові дачі були з’єднані і створено Сумівське підлісництво, яке входило до складу Бершадського лісництва і проіснувало в такому статусі до створення в 1930 році Бершадського лісгоспу, а з 1930 до 1939 року мало статус лісництва. В 1939 році Сумівське лісництво було з’єднано з Бершадським лісництвом. 
В 1965 році згідно з наказом по Головному управлінню лісового господарства і лісозаготівель від 29 червня №178 і наказу по Вінницькому управлінню лісового господарства і лісозаготівель №65-а від 5 липня в результаті роз’єднання Бершадського лісництва та від’єднання від Гайсинського лісгоспзагу урочища Тернівський ліс організовано Сумівське лісництво із лісових дач: Сумівська дача – 1501 га, Крушинівська дача – 594 га, урочище Тернівський ліс – 744 га, всього 2906 га.
Сумівським лісництвом в післявоєнні роки керували:
 • Костевич Омелян Андрійович – з 05.08.1965 р.
 • Земський Юрій Іванович – з 12.12.1968 р.
 • Гуз Анатолій Олексійович – з 03.12.1973 р.
 • Гуз Віктор Анатолійович - з 03.05.2019 р.
Поділ лісів за категоріями
 • Ліси природоохоронні, наукового, історико-культурного призначення пам’ятки природи – 605,4 га.
 • Рекреаційно-оздоровчі ліси, ліси у межах населених пунктів – 1,0 га.
 • Захистні ліси, байрачні та інші захисні ліси – 34,8 га
 • Експлуаційні ліси – 2264,8 га.
Динаміка поділу вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за групами віку станом на 01.01.2012 р., 01.01.2018 р.
 • 2727,1 вкрита на 01.01.2012;
 • 2733,7 вкрита на 01.01.2018.
Збільшення вкритих лісовою рослинністю земель пояснюється зменшенням розрахункової лісосіки головного користування.
Динаміка вкритих лісовою рослинністю земель за групами віку


2012
2018
га % га %
Молодняки 797,3 29,2 % 753,8 31,5
Середньовікові 1053,9 38,6 % 899,8 38,6
Пристигаючі 613,6 22,5 % 638,7 22,5
Стиглі 262,3 9,7% 441,4 7,4
Поділ лісів за переважаючими породами
2012 2018
га % га %
Сосна звичайна 2,5 0,1 3,9 0,2
Ялина європейська 9,5 0,3 2,1 0,1
Клен 0,9 0,06 0,9 0
Дуб звичайний 2602 95,4 2559,8 93,6
Граб звичайний 3,3 0,1 5,4 0,2
Ясен звичайний 80,9 3,0 115 4,2
М’яколистяні 0,5 0,04 1,7 0
Інші деревні породи 27,5 1,0 44,9 1,64
Динаміка поділу вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за групами порід станом на 01.01.2012 та 01.01.2018.
Групи порід 2012, % 2018, %
Хвойні 0,4 0,2
Твердолистяні 98,5 98,1
М’яколистяні 0,02 0,06
Інші породи 1,08 1,64
Поділ лісів за основними категоріями земель
Категорія земель Площа, га %
Вкриті лісовою рослинністю землі 2727,1 93,8
Незімкнуті лісові культури 88,9 3,1
Розсадники лісові 10,0 0,3
Зруби 12,2 0,4
Просіки квартальні 38,4 1,3
Рілля 19,9 0,8
Газопроводи
Грунтові дороги
Дорога лісові поліпшена
Будівлі господарські і адміністративні 6,3 0,2
Плантації
Ставки
Пасовища, вигони
Сади
Дендрологічні сади
Технологічні коридори, волоки
Кордони лісові
Кладовища
Інші нелісові землі
Пасіки стаціонарні
Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 3,2 0,1
Школи деревні
Автомобільні дороги з штучним покриттям
Болота
Струмки
Сіножаті
Озера
Лінії електроенергії
Декоративні галявини
Місця відпочинку
Всього: 2906,0 100,0