• Завантаження даних про погоду...
Для забезпечення підвищення продуктивності лісів, поліпшення їх корисних властивостей, задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах велике значення має відтворення, охорона та захист лісів.
Господарська діяльність лісгоспу спрямована на ціленаправлене і ефективне виконання на базі досягнень науки і техніки повного комплексу лісогосподарських лісозаготівельних, лісовідновних заходів, спрямованих на раціональне невиснажливе використання і відтворення лісових ресурсів з метою охорони навколишнього середовища.
Під підвищенням продуктивності лісів та поліпшенням їх корисних властивостей мається на увазі  досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями; підвищення водозахисних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних лісових насаджень; поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності і біологічної стійкості.
Обсяги користування лісом  і всі види господарських заходів  запроектовані у відповідності з чинним в лісовому господарстві нормативними документами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище.  
Запроектований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок складає 38,78 тис. ліквідної деревини або 77% від середнього приросту насаджень. Питома вага головного користування від загальної заготівлі деревини становить 74%.
В рубки догляду запроектовані всі насадження, які потребують їх невідкладного проведення. Санітарні рубки запроектовані в насадженнях, які їх потребують за лісогосподарськими вимогами. 
Проведення рубок формування і оздоровлення лісів та очищення від захаращеності підвищить стійкість насаджень, поліпшить їхній санітарний стан, збільшить загальну продуктивність.
Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, поліпшенню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих   функцій лісу.
В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі найбільш цінних насаджень дуба звичайного.
Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів
Показники Одиниця вимі-
рювання
На рік лісовпорядкування На початок наступного
періоду
1. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього га 14574,1 14674,8
в т.ч. за групами порід:
- хвойні га 358,1 328,1
- твердолистяні га 14127,2 14253,3
- м'яколистяні га 42,0 42,0
- Інші деревні породи га 46,8 51,4
2. Незімкнуті лісові культури га 523,4 413,8
3. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього га 920,2 819,5
4. Загальний запас насаджень тис. м. куб. 3481,57 3727,4
5. Середній запас на 1 га вкритих лісовою ролинністю лісових ділянок - усього м. куб. 239 254
6. Площа стиглих і перестійних деревостанів - усього га 1454,8 2127,9
в т.ч. за групами порід:
- хвойні га 89,3 147,1
- твердолистяні га 1339,8 1951,0
- м'яколистяні га 20,1 27,0
-інші деревні породи га 5,6 2,8
7. Загальний запас стиглих і перестійних деревостанів - усього тис. м. куб. 462,43 739,84
в т.ч. за групами порід:
- хвойні тис. м. куб. 26,1 45,05
- твердолистяні тис. м. куб. 430,16 686,81
- м'яколистяні тис. м. куб. 5,39 7,58
-інші леревні породи тис. м. куб. 0,78 0,40
8. Середній запас стиглих і перестійних деревостанів на 1 га м. куб. 318 348
в т.ч. за групами порід:
- хвойні м. куб. 292 306
- твердолистяні м. куб. 321 352
- м'яколистяні м. куб. 268 280
-інші леревні породи м. куб. 139 143
9. Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок м. куб. 3,2 3,4
10. Обсяги усіх видів рубок на 1 га лісових ділянок м. куб. 2,5 2,5
в т.ч. по головному користуванню м. куб. 1,9 1,9